Skip to content

Deklarationen – en svensk tradition med anor

Allmän deklarationsplikt infördes i samband med en progressiv inkomstskatt år 1902. Första självdeklarationen skulle lämnas in år 1903 och mycket har hänt sedan dess. Självdeklarationen har blivit lite av en svensk tradition, om än kanske inte lika uppskattad som julafton och midsommarafton.

Alla personer, fysiska och juridiska måste redovisa vad som intjänats under året, utefter det betalas sedan skatten. Företag måste föra löpande bokföring under året och har speciella regler att förhålla sig till. Därför är det inte ovanligt att företag tar hjälp då det kan bli riktigt komplicerat. Det går att få hjälp i Stockholm med omnejd men även online med bokföring och bokslut.

Från att lämna in pappersblanketter till att deklarera online

De första blanketterna för självdeklaration som skulle lämnas in var på runt fyra sidor. Betydligt mindre komplicerade än de många uppgifter som ska fyllas nu för tiden. Riksskatteverket har till och med publicerat är 2003 en jubileumsbok Deklarationen 100 år och andra tillbakablickar där det går att fördjupa sig i deklarationen som fenomen.

Det var först år 2002 som det blev möjligt att göra en förenklad deklaration digitalt med förtryckta uppgifter. För många privatpersoner är det numera standard att använda sig av e-tjänsten inkomstdeklaration. Företag har också många e-tjänster till sitt förfogande.

Allt mer komplicerade affärstransaktioner kan ställa till det

Det finns många olika företagsformer och därmed olika krav på bland annat årsbokslut och redovisning. Större företag har i regel egna ekonomer och tar hjälp av revisorer. Även mindre företag tar ibland hjälp att fylla i deklarationen. På så sätt blir det lättare att följa bokföringslagen som ställer högra krav på företagare.

Redan på 1980-talet arbetades det aktivt för att göra skatteregler lättare att förstå sig på. Samtidigt är världen betydligt mer komplex när det kommer till affärstransaktioner sedan år 1903. Det gör att även om det finns en vilja att göra det enklare, krävs det ofta professionell hjälp med internationella affärer. Framför allt när dessa ska deklareras och redovisas på rätt sätt. Den årliga deklarationen troligen att försätta vara en lite av en svensk årlig tradition som precis som alla traditioner utvecklas på olika sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *