Skip to content

Midsommar traditioner

Midsommar är en av Sveriges viktigaste traditioner som har en speciell plats i kalendern. Tidigare hade midsommar ett fast datum, den 23 juni. Sedan 1950-talet infaller midsommar någon gång mellan den 20 och 26 juni och alltid på en fredag. Ändringen gjordes för att passa bättre med industrisamhällets arbetsvecka.

Första skriftliga berättelserna om midsommartraditioner återfinns i skrift från 1500-talet. Historiskt är midsommarfirandet en kyrklig helgdag där Johannes Döpare firas den 24 juni.

Sommarsolståndet är när dagen är som längst och natten som kortast och infaller kring svenskt midsommarfirande. En del kopplar hedniskt firande av sommarsolståndet till midsommarfirandet men det saknas bevis att det ska vara samma traditioner. Även om midsommar kopplas till kyrkliga traditioner förknippas firandet idag mer med sommaren och med vänner.

Kort fakta om traditioner på midsommar

Midsommarstången

Midsommarstången är en del av midsommarfirandet i Sverige. Den kallas även majstång, traditionen kommer från Tyskland runt medeltiden för att fira första maj. I Sverige var det ont om blommor och löv vilket ledde till att traditionen med majstång flyttades till midsommar.

Magiska inslag på midsommar

Midsommar förknippades i bondesamhället med både en brytpunkt på året och hade magiska inslag. Bland annat var midsommar kopplat till kärleksmagi. Därav traditioner som att plocka sju sorters blommor på midsommar och lägga under kudden. Då skulle det avslöjas vem man skulle gifta sig med.

Dansen är en del av midsommartraditioner

Även innan midsommarstången var dansen en del av firandet med då vid tända eldar. Traditionen av att dansa kring själva midsommarstången har vuxit sig starkare under 1900-talet. Små grodorna är kanske den danslek som starkast förknippas med midsommarlekar idag.

Sveriges största midsommarfirande

Största midsommarfirandet i Sverige sker årligen i Gropen, Leksand. Det är inte ovanligt att mellan 20 och 30 000 personer besöker Gropen för att fira klassisk svensk midsommar. Även utländska besökare från hela världen deltar i Sveriges största midsommarfirande.

Festen på midsommarafton

Att fira med fest kan kopplas till sommaren och ljuset redan under bondesamhället. Det blev även en markering för semestertider när industrierna stängde sommartid och arbetare fick semester. Midsommar blev därför även inledning på långledighet och firades därefter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *